Algemene voorwaarden Eenvoudig Suikerbewust

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingovereenkomsten die u aangaat op eenvoudigsuikerbewust.nl/mindersuikereten.nl. Deze algemene voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website.

1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over webwinkel wordt eenvoudigsuikerbewust.nl/mindersuikereten.nl bedoeld.

1.3 Eenvoudig Suikerbewust is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 69.23.27.17.

1.4 Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Indien uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, zal altijd vooraf toestemming aan u worden gevraagd

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Eenvoudig Suikerbewust erkend.

1.6 Eenvoudig Suikerbewust is verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

 

Artikel 2 - De overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen u en Eenvoudig Suikerbewust is definitief wanneer u heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en u via IDEAL de betaling heeft voldaan.

2.2 De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde gegevens en het accorderen van de algemene voorwaarden.

2.3 U bent verplicht uw betalingsverplichting via IDEAL te voldoen aan de webwinkel, waarna uw bestelling wordt verzonden.

2.4 Nadat u tot aankoop bent overgegaan, ontvangt u een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop, waarin een overzicht is weergeven van de bestelling. 2.5 Eenvoudig Suikerbewust is, op grond van de regels van koop op afstand, verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan stelt de webwinkel u daarvan per e-mail op de hoogte. Op dat moment of na het verstrijken van deze 30 dagen kunt u ervoor kiezen de bestelling ongedaan te maken. Na het ongedaan maken van uw bestelling wordt het aankoopbedrag teruggestort op uw rekening.

2.6 Aan de leveringsplicht van Eenvoudig Suikerbewust zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Eenvoudig Suikerbewust geleverde producten aan de u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.7 Eenvoudig Suikerbewust levert uitsluitend producten aan klanten gevestigd in Nederland.

2.8 Het is niet mogelijk een product te retourneren.

 

Artikel 3 - De prijs

3.1 De prijzen die op de website staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.

3.2 Eventuele verzendkosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

3.3 Bij betaling via IDEAL bent u verplicht een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

3.4 De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop.

3.5 Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

3.6 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 4- Klachten en garantie

4.1 Klachten over het product dienen schriftelijk, per e-mail aan de webwinkel gemeld te worden.

4.2 Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.

4.3 Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door de webwinkel afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk, via e-mail.

4.4 Op de producten die de webwinkel levert, is geen garantie van toepassing.